Încheierea şi executarea contractelor la distanţă

Serviciile prestate , la distanță, prin mijloace electronice prin intermediul site certificatconstatator.com se efectuează doar la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului sau a unui reprezentant al beneficiarului.

 •  Definitii
 •  Caracteristicile esenţiale ale serviciilor
 •  Cheltuielile de livrare
 •  Prețurile si perioada de valabilitate ale acestora
 •  Modalități de plată
 •  Politica de soluționare a reclamațiilor
 •  Termenul limită de executare a obligaţiilor
 •  Condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală

  Definitii

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

Profesionist – Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata Sediu social: Str. Armoniei 9, Adjudu Vechi, Adjud, Vrancea – Capital social 200 lei CUI 42941741 Nr. ONRC F39/316/2020 Relatii Clienti : 0721 321 348 email: contact@alexwritescode.eu

Contract de prestări de servicii – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta plătește sau se angajează să plătească prețul acestuia

Contract la distanță – orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul

Suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate

Conținut digital – acele date care sunt produse și livrate în formă digitală;

Contract auxiliar – un contract prin care consumatorul obține produsele sau serviciile care fac obiectul unui contract la distanță sau al unui contract în afara spațiilor comerciale, iar aceste produse sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de profesionist sau de o parte terță, pe baza unui acord între partea terță respectivă și profesionist.

Caracteristicile esenţiale ale serviciilor

Intermedierea obținerii de Certificate Constatatoare si Furnizare de Informații de la Registrul Comerțului

Comisionul de intermediere perceput de catre Dianexacconting SRL este de 35 lei pentru fiecare solicitare

In vederea eliberarii Certificatului Constatator / Furnizare de Informatii de catre ONRC, Dianexaccounting SRL va plati in numele solicitantului taxa de eliberare in valoare de 45 lei / certificat constatator sau 20 lei / furnizare informatii. Aceste sume se vor factura solicitantului in vederea recuperarii acestora.

Comenzile consumatorilor vor intra în lucru dupa confirmarea platii de catre cumparator (in cazul platilor prin VIRAMENT) sau de catre procesatorul de plati Mobilpay (in cazul platilor cu CARDUL). Certificatul Constatator / Furnizarea de Informatii va fi transmis clientului pe emailul inscris in formularul de comanda.

Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata va emite factura pe numele entitatii pentru care se solicita Certificatul Constatator / Furnizarea de Informatii, pentru comisionul de intermediere, dar si pentru taxa ONRC platita in numele clientului la Registrul Comertului.

Prin transmiterea comenzii, clientul imputerniceste pe Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata sa solicite la Registrul Comertului Certificat Constatator / Furnizare Informatii,  este de acord ca un reprezentant Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata sa figureze ca solicitant pe Certificatul Constatator / Furnizare Informatii solicitant si imputerniceste in mod expres pe Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata sa plateasca in numele sau taxa de la Registrul Comertului

Avand in vedere ca obtinerea Certificatului Constatator se face electronic prin intermediul serverului Registrului Comertului, Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata nu poate garanta un timp maxim pana la obtinerea certificatului constatator.

Certificatul Constatator este eliberat cu semnatura electronica de Oficiul National al Registrului Comertului, Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata nefiind în nici un fel responsabil pentru continutul certificatului eliberat.

Cheltuielile de livrare

Cheltuielile privind trnasmiterea documentelor de la consumator la profesionist si invers, sunt suportate în integralitate de catre client

Prețurile si perioada de valabilitate ale acestora

Preturile pentru serviciile comandate prin intermediul site www.certificatconstatator.com sunt afisate pe pagina serviciului comandat. Preturile afisate nu contin costurile necesare la notar pentru declaratiile si specimenul de semnatura necesar si a taxelor de livrare a documentelor comunicate intre profesionist si consumator. Taxele notariale si pentru serviciile de curierat sunt suportate integral de consumator

Profesionistul poate modifica unilateral preturile afisate pe pagina de site a fiecarui serviciu, fara o instiintare prealabila. Comenzile platite înainte de schimbarea pretului nu vor fi afectate de acea modificare.

Modalități de plată

Consumatorul poate achita serviciile achizitionate pe site www.certificatconstatator.com în următoarele variante:

 • prin transfer bancar folosind datele: Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata , CUI: 37786676, Cont bancar deschis la ING, IBAN: RO28INGB0000999908090013
 • plata cu cardul prin intermediul procesatorului de plăți  NETOPIA mobilPay un serviciu al NETOPIA Payments SRL
  înregistrată în Bucuresti RO15565496, J40/9170/2003 cont bancar RO92UGBI0000102009055, adresă Bd. Dimitrie Pompeiu 9 – 9A, clădirea 24, etaj 4, Sector 2, 020335. Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata NU procesează, NU stochează și NU are acces la datele dvs. de card 

Politica de soluționare a reclamațiilor

Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata a implementat proceduri pentru gestionarea reclamațiilor din partea clienților care respectă cerințele Regulamentului CSSF 16-07 privind soluționarea reclamațiilor în afara instanței.

O reclamație este o exprimare a nemulțumirii primită verbal sau în scris, justificată sau nu, din partea sau în numele unui reclamant acceptabil, cu privire la furnizarea/ nefurnizarea de către profesionist a serviciului solicitate. O cerere de informații, clarificări sau servicii nu reprezintă o reclamație.

Depunerea reclamatiilor

Reclamatiile se depun de către consumator sau un reprezentant legal al acestuia prin următoarele modalitățiȘ

 • în scris, prin depunerea la sediul Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata pe Str. Armoniei 9, Adjudu Vechi, Adjud, Vrancea.
 • prin curier 
 • telefonic, apeland la numarul 0721321348
 • prin sistemul online de primire a petitiilor, la adresa: contact@certificatconstatator.com
Analiza si solutionarea petitiilor
Toate petitiile inregistrate sunt analizate si solutionate de catre administratorul firmei Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata , urmarindu-se prin toate mijloacele legale solutionarea acestora pe cale amiabila.
Adresa de raspuns pentru fiecare petitie primita direct de la petent si/sau prin intermediul altor autoritati competente este transmisa acestuia in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii reclamatiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
 
Date generale
Prin petitie se intelege cererea, reclamaţia, sesizarea, formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata
Prin petent se intelege orice persoană fizică, contractant, beneficiar, persoană prejudiciată sau reprezentanţi ai acestora, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare.
 
Pentru a fi considerata valida, petitia trebuie sa contina un minimum de informatii:
a) Datele minimale de identificare şi de contact ale petentului; in cazul lipsei unor date minimale de contact, răspunsul adresat petentului va fi transmis luandu-se in considerare orice date de contact disponibile (de ex.: adresa expeditorului menționată pe plic, nr. de transmitere fax, adresa de transmitere e-mail etc.);
b) Obiectul petiţiei (în descriere sintetică), inclusiv informaţiile minimale în vederea identificării situaţiei reclamate şi motivele petiţiei;
c) Data; in cazul lipsei datei, se va considera ca dată a petiţiei data inregistrată de sistemul prin care a fost transmisă (in cazul petitiilor transmise prin intermediul faxului al e-mail–lui ori prin sistemul on–line de primire a petiţiilor) sau, in celelelate cazuri, data inregistrării acesteia la Societate;
d) Semnătura persoanei fizice (mai puţin în cazul petiţiilor transmise prin intermediul e-mailului sau prin sistemul on-line de primire a petiţiilor);
 
Petitiile anonime sau cele in care nu figureaza datele de identificare si / sau de contact minimale  ale petentului nu se iau in considerare si se claseaza.
 
Toate petitiile valide primite prin orice mijloc dintre cele amintite mai sus, inclusiv cele primite direct la entitatile teritoriale, sunt inregistrate in Registrul Unic de Petitii, in format electronic, la care au acces toate persoanele implicate in procesul de analiza si solitionare a petitiilor. La înregistrare, sistemul va genera automat, fiecărei petiţii, un număr unic, care va însoţi petiţia respectivă şi care poate fi comunicat, la cerere, petentului.
 

Termenul limită de executare a obligaţiilor

Profesionistul își îndeplineste obligatiile în maxim 5 zile lucratoare din momentul primirii comenzii împreună cu toate informatiile si documentele necesare indeplinirii obligatiei contractuale.

Condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală

Consumatorul are dreptul să notifice în scris profesionistului (comerciantului) că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Momentul încheierii contractului la distanta privind serviciile oferite de profesionist, îl constituie momentul primirii de către consumator a mesajului de confirmare, referitor la comanda sa. Contractele de furnizare de servicii a căror execuţie a început, nu se pot denunta unilateral de consumator.