Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Cuprins informare

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului
 2. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării
 3. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 4. Date cu caracter personal ale altor persoane fizice
 5. Transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională
 6. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal
 7. Drepturile persoanelor vizate
 8. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 9. Proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri
 10. Securitatea datelor
 11. Plangeri si/sau sesizari cu privire la inclacarea drepturilor

Acestă Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal nu acoperă aplcațiile și site-urile altor operatori la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Este foarte important să examinezi Politica de prelucrare a datelor personale de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

1 – Identitatea și datele de contact ale operatorului

Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Adresa sitelui web este: https://www.certificatconstatator.com, denumit in continuare site .

Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata, cu sediul in Str. Armoniei 9, Adjudu Vechi, Adjud, Vrancea, înregistrată la Registrul Comertului din Vrancea sub nr. F39/316/2020, avand Cod Unic de Identificare Fiscala 42941741 , capital social 200 lei, avand urmatoarele date de contact: adresa email contact@certificatconstatator.com, mobil: 0721 321 348

2 – Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării​

Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator sau persoana imputernicita de operator (dupa caz), pentru urmatoarele scopuri:
 • Pentru vanzarea produselor si serviciilor Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata in beneficiul dvs., precum si pentru demersurile anterioare (solicitari oferte, informatii). Astfel, temeiul juridic folosit in principal, este executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. In acest caz, persoana vizata este obligată să furnizeze datele cu caracter personal necesare realizari obligatiilor contractuale ale partilor. Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru indeplinirea de catre Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata a obligatiilor contractuale, are ca consecinta imposibilitatea indeplinirii de catre Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata a obligatiilor asumate prin contract. De asemenea prelucram datele personale colectate pentru acest scop si in baza temeiurilor juridice:
  1. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului – pentru indeplinirea unor obligatii contabile, fiscale si juridice;
  2. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator – pentru Constatarea sau revendicarea unor drepturi în instanță cand sunt lezate interesele Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata, reprezentatantilor sau a salariatilor Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata.
 • Pentru marketing. Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă. Ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin contactarea Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizatafolosind adresa de email: contact@certificatconstatator.com sau fax: 0244529290
 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
  1. Măsuri de protecție a site-ului web certificatconstatator.com față de atacuri cibernetice:
  2. Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
  3. Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
  4. Constatarea sau revendicarea unor drepturi în instanță cand sunt lezate interesele Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata, reprezentatantilor sau a salariatilor Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.
 • Pentru folosirea ca mijloace de proba in eventualitate unor reclamatii . Aici in baza temeiului nostru legitim de a ne apara impotriva diverselor reclamatii sau plangeri ale persoanelor vizate, putem transfera catre autoritatile publice datele cu caracter personal.

3 – Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

 După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
 • persoanelor vizate – la completarea formularelor de comanda sau de solicitare informatii, persoana vizata va primi la adresa de email inscrisa in formular, copie integrala a comenzii/solicitarii facute.
 • Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata;
 • partenerilor Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • autoritati și institutii publice;

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor. Acești furnizori de servicii sunt selectați cu atenție și îndeplinesc standarde înalte de protecție și securitate a datelor.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Plata cu cardul bancar

Plata se efectuează prin intermediul unui procesator de plăți extern (sistemul MobilPay administrat de către Netopia SRL), iar datele tale personale utilizate în scopul efectuării plății sunt prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți.
Detalii aici: https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/

Date procesator extern de plati  – NETOPIA Payments SRL  inregistrata in Bucuresti RO15565496, J40/9170/2003 cont bancar RO92UGBI0000102009055RON Garanti Bank – Bucuresti Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu 9 – 9A, clădirea 24, etaj 4, Sector 2, 02033 Departament comercial: 021-527.77.25 (L-V 9-18) Departament comercial: contact@mobilpay.ro Departament financiar: 021-527.77.20 (L-V 9-18) Departament financiar: financiar@mobilpay.ro Departament tehnic: implementare@mobilpay.ro

Noi nu avem in nici un moment si in nici un fel acces la datele cardului bancar folosit de dvs.

4 – Date cu caracter personal ale altor persoane fizice

 In cazul in care furnizati date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, trebuie sa va asigurati ca persoana fizica in cauza are cunostinta de aspectele prezentate in acest document, inclusiv identitatea noastra, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastra de a presta servicii).

5 – Transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională

 În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României, in principal la sediul nostru din Ploiesti, str. Emile Zola nr.8 Halele Centrale, judetul Prahova.

Cu toate acestea, in cazul:

 • comunicarilor datelor personale prin email la adresa contact@certificatconstatator.com, transferam aceste date pe serverele Google. Adresa contact@certificatconstatator.com foloseste platforma G Suite pusa la dispozitie de Google Ireland Limited, Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, Ireland, VAT number: IE 6388047V.
 • completarii de date personale in formularele aflate pe site certificatconstatator.com, transferam aceste date pe serverele aflate in Romania administrate de ROMARG SRL cu sediul Sfantul Gheorghe,

Aceste organizatii ofera garantii adecvate conform legislatiei in vigoare.

In perioada de pastrare detaliata mai jos, folosind datele de contact de mai sus puteti solicita oricand o copie a datelor personale transferate.

6 – Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor indicate in sectiunea prezentata mai sus sau respectiv pe perioada in care ne aflam in relatii contractuale, precum şi timp de 12 luni după încetarea acestuia (pentru eventualitatea unor solicitări sau alt tip de acţiuni ulterioare încetării relaţiei contractuale).
Cu toate acestea, în virtutea obligaţiilor sale legale, Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata va stoca şi arhiva anumite date cu caracter personal ale persoanelor vizate pentru perioade mai mari. Conform legislaţiei din domeniul fiscal şi contabil (Legea nr. 82/1991, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi legislaţia subsecventă), Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata are obligaţia de a păstra registrele şi documentele justificative ale operaţiunilor sale financiar-contabile timp de 5 sau 10 ani.

Ne puteti solicita în orice moment sa incetam prelucrarea datelor dvs., prin contactarea Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata folosind adresa de email: contact@certificatconstatator.com

7 – Drepturile persoanelor vizate

 1. Dreptul la informare – prezentele politici reprezinta o formă concisă, transparentă, inteligibilă și usor accesibilă de informare catre dvs.
 2. Atunci când prelucrarea datelor se face pe baza consintamantului persoanei, persoana vizata are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Puteți solicita retragerea consimțământului dat în orice moment, prin contactarea Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata folosind adresa de email: contact@certificatconstatator.com
 3. Dreptul de acces inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dvs. cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. Informatiile le veti primi in scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci cand este oportun, in format electronic. informatiile va vor puteat fi furnizate si verbal. Cererea poate fi depusa fara niciun cost doar o data pe an. Informatiile va vor fi oferite fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii.
 4. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 5. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale, fara a aduce insa atingere obligatiilor legale ce cad in sarcina subscrisei.
 6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective
 7. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un anumit format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor si riscurilor.
 8. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, inclusiv in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: nu mai exista raport in baza unui contract, acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legale si/sau legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 9. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Datele de contact;Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
  Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
  Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
  Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
  Fax: +40.318.059.602

EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru exercitarea drepturilor va trebui sa ne contactati prin intermediul postei electronice la adresa contact@certificatconstatator.com in cadrul careia sa ne oferiti informatiile necesare pentru indentificarea dvs. si dreptul care doriti sa il exercitati

Pentru a va exercita drepturile dumneavoastra, puteti depune o cerere, semnata si datata in scris la adresa fizica sau puteti sa o transmiteti la adresa Str. Armoniei 9, Adjudu Vechi, Adjud, Vrancea, destinatar Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata, sau in format electronic la adresa de email: contact@certificatconstatator.com

8 – Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 Datele cu caracter personal pe care le prelucram pentru scopurile enumerate mai sus, pot include:
 • Numele si prenumele dumneavoastră sau inițiale părinți, cod numeric personal, starea civila, adresa postala, cetățenia, serie si numar act identitate, numarul de telefon si adresa de e-mail.
 • Informatii pe care le colectam cand navigati pe site-ul nostru, inclusiv adrese IP, cookie-uri sau tehnologii similare, detaliate la politica de cookie.
 • Pentru securitatea si administrarea site www.certificatconstatator.com , putem colecta informatii statistice cu privire la echipamentele, actiunile si tiparele de navigare ale utilizatorilor site-ului nostru. Aceste informatii deriva din vizita si navigarea dumneavoastra pe Site. Informatiile pot include, de exemplu:
  • trafic, date privind jurnale si alte date de comunicare;
  • adrese IP;
  • informatii cu privire la resursele pe care le accesati;
  • informatii cu privire la computerul si conexiunea dumneavoastra la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastra IP, sistemul de operare si tipul de browser), pentru securitatea si administrarea sistemului;

Nu prelucram date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice sau convingerile filozofice, ori apartenența la sindicate a angajaţilor săi și nici date genetice, biometrice sau privind sanatatea, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice ori date referitoare la condamnari penale sau savarsirea de infractiuni.

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal trebuie actualizate (ex daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail) sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre noi, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne anuntati prin comunicarea unui e-mail la contact@certificatconstatator.com. Nu vom fi raspunzatori pentru nici o pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

In acelasi timp, vom lua masuri juste pentru actualizarea periodica a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, dar nu vom fi raspunzatori pentru nicio modificare neprevazuta a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

9 – Proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri

Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata nu ia decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal si nici nu foloseste datele dumneavoastra pentru crearea de profiluri.

10 – Plangeri si/sau sesizari cu privire la incalcarea drepturilor

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti depune o cerere, semnata si datata la urmatoarea adresa de email: contact@certificatconstatator.com

In cazul in care aveti orice ingrijorare referitoare la o potentiala incalcare a dreptului dvs. privind confidentilalitatea datelor cu caracter personal, puteti sa ne transmiteti o informare in acest sens pe adresa de mail de mai sus si in cel mai scurt timp posibil va vom contacta si vom solutiona amiabil solicitarea dvs..

Vom lua in considerare orice solicitari sau informari pe care le primim si va vom transmite un raspuns intr-un termen de maxim 30 de zile.