Termeni și Condiții

Cine suntem?

Ioan Alexandra Persoana Fizica Autorizata

Sediu social: Str. Armoniei 9, Adjudu Vechi, Adjud, Vrancea – Capital social 200 lei
CUI 42941741 Nr. ONRC F39/316/2020

Ioan Alexandra Diana Persoana Fizica Autorizata este proprietarul site certificatconstatator.com, oferind servicii prin intermediul acestuia conform domeniului de activitate autorizat.

Generalități

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele Termene și Condiții care împreună cu documentele care le însoțește au rol de contract încheiat între noi (Ioan Alexandra Diana Persoana Fizica Autorizata) și vizitatorii/utilizatorii sitelui certificatconstatator.com pentru vizitarea și/sau utilizarea sitelui precum si pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul acestuia.

Prezentul document este denumit în continuare contract.

Obligații contract

Ioan Alexandra Diana Persoana Fizica Autorizata nu are nici o obligație legală pentru a presta servicii către dvs. în orice condiții. Serviciile vor fi oferite doar în condițiile acceptării de catre dvs. a termenilor prezentului contract. Prin utilizarea, vizitarea și/sau comandarea de servicii prin intermediul site certificatconstatator.com vă exprimați fără echivoc acordul dvs. privind obligativitatea prezentului contract și vă angajați să respectați clauzele contractuale, precum si documentele care fac parte integrantă din prezentul document.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acest contract, varianta actualizată fiind aplicabila către dvs. din momentul modificării pentru acțiunile viitoare. Veți găsi cea mai recentă versiune a contractului în momentul accesării prezentului site.

Utilizatori eligibili

Sunt utilizatorii eligibili, vizitatorii sitelui care îndeplinesc cel puțin una dintre condiții:

  • utilizează site pentru informarea anterioară necesară plasării unei comenzi;
  • are peste 18 ani. Cei cu vârsta mai mică de 18 ani vor apela la tutore pentru plasarea unei comenzi;
  • plasează comenzi reale pe site;
  • furnizează informații reale pentru care deține dreptul de a le furniza;
  • respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site;
  • nu desfășoară nici o activitate/acțiune directă sau indirectă care ar prejudicia site nostru sau Ioan Alexandra Diana Persoana Fizica Autorizata.

Utilizatorii care nu îndeplinesc cel puțin unul dintre termenii de mai sus vor fi considerați utilizatori de rea credință. În cazul utilizatorilor de rea credință ne rezervăm dreptul de a întreprinde una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

  • blocarea accesului la site;
  • anularea comenzii;
  • adresarea instanțelor de judecată în vederea recuperării oricărui prejudiciu;
  • sesizarea autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte care încalcă orice normă legala.

Documentele parte integrantă a contractului